Prešernovi nagrajenci slikarske kolonije Izlake – Zagorje

Nande Razboršek, prof.

Skoraj davni začetek

Začelo se je skoraj davnega leta 1964, v prejšnjem stoletju – seveda, ko je nekaj slovenskih likovnih razumnikov staknilo glave in sklenilo, da bodo po južnem in vzhodnem vzoru tudi v Sloveniji ustanovili večdnevna slikarska druženja. Morda so jim bila poleg omenjenih spodbud z juga za vzor tudi znana francoska oziroma slovenska druženja slikarjev v času impresionizma okoli Škofje Loke, pa morda Forma viva na domačih in tujih tleh, kot so namigovali nekateri likovni poznavalci na takratnem zveznem nivoju. O druženjih v kolonijah pa so ti začetniki kolonijskega gibanja pri nas začeli resno razmišljati že nekaj časa pred omenjenim letom 1964, saj so imeli nekateri slikarji za sabo že zanimive izkušnje iz udeležbe v kolonijah v nekdanji skupni domovini …


Trenutna razstava je na ogled v Kulturnem domu v Pliberku – otvoritev razstave je bila 10.2.2011 ob 19.30.

Ostalo besedilo je na voljo v brošuri – Prešernovi nagrajenci slikarske kolonije Izlake – Zagorje.