Izjava o dostopnosti 

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Slikarska kolonija Izlake-Zagorje, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.skiz.si.

Kulturno društvo SKI Zagorje se zavezuje omogočati spletno stran https://www.skiz.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom.

Stopnja skladnosti
Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.


Nedostopna vsebina
Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. V pripravi so tako nove spletne strani, ki se izdelujejo v skladu z (WCAG 2.0) standardom. Ta je skladen s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

  • dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • brošure, priročniki,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info@skiz.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:
gp.ijs@gov.si.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sector
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si
www.ijs.gov.si
Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 14.6.2023 na podlagi samoocene.